Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Szanowni Państwo !

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  zamierza, jeszcze bardziej niż dotychczas, podnosić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Będzie ona zbierana z anonimowych ankiet, wypełnianych przez pacjentów. Liczymy, że pomoże w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2017 roku rozpoczęliśmy elektroniczne badanie satysfakcji pacjenta w formie anonimowej ankiety. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej w podanej poniżej linku, a także w formie papierowej dostępnej w szpitalu przy głównym wejściu oraz w poszczególnych oddziałach szpitala.

 

Wypełniając ankietę w formie elektronicznej prosimy wybrać właściwy oddział którego dotyczy Państwa opinia

Ankieta – Oddział Dziecięcy

Ankieta – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ankieta – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ankieta – Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Ankieta – Oddział Chirurgii Ogólnej

Ankieta – Oddział Wewnętrzny

Ankieta – Oddział Rehabilitacji

Ankieta – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Ankieta – Żywienia