Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Szanowni Państwo !

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  zamierza, jeszcze bardziej niż dotychczas, podnosić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. Będzie ona zbierana z anonimowych  ankiet, wypełnianych przez  pacjentów. Liczymy, że pomoże w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń.

W związku z powyższym od 1 kwietnia br. rozpoczynamy elektroniczne badanie satysfakcji pacjenta w formie anonimowej ankiety. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej w podanej poniżej linku, a także w formie papierowej dostępnej w szpitalu przy głównym wejściu oraz w poszczególnych oddziałach szpitala.

Wypełniając ankietę w formie elektronicznej prosimy wybrać właściwy oddział którego dotyczy Państwa opinia

Ankieta - Oddział Dziecięcy

Ankieta - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ankieta - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ankieta - Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Ankieta - Oddział Chirurgii Ogólnej

Ankieta - Oddział Wewnętrzny

Ankieta - Oddział Rehabilitacji

Ankieta - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Ankieta - Żywienia