Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Pomoc doraźna

SP ZOZ w Lubaczowie świadczy usługi określone umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w ramach jednego zespołu reanimacyjnego „S” i trzech zespołów wypadkowych „P1”,  „P2” i „P3".

Zapewniamy dobową gotowość do udzielania świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczone usługi wykonywane są w sposób rzetelny, profesjonalny,
z zachowaniem najwyższej staranności, oraz z poszanowaniem interesów zleceniodawcy, prawa oraz zgodnie
z zasadami etyki zawodowej.