Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,

tel: +48 (16) 632-81-00,
fax: +48 (16) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Spis telefonów

Sekretariat

+48 (16) 632-81-00

     - Fax

+48 (16) 632-81-10

Dział kadrowo - płacowy

+48 (16) 632-81-14

     - Płace

+48 (16) 632-81-60

Dział metodyczno - organizacyjny

+48 (16) 632-81-12

     - Ruch Chorych

wew. 213

Dział administracyjno - techniczny

+48 (16) 632-81-18

     - Zaopatrzenie

+48 (16) 632-81-17

Dział finansowo - księgowy

+48 (16) 632-81-15

     - Główny księgowy

+48 (16) 632-81-04

     - Kasa

+48 (16) 632-81-11

Dział zamówień publicznych

+48 (16) 632-81-16

Pielęgniarka naczelna

+48 (16) 632-81-56

Specjalista BHP

+48 (16) 632-81-19

Radca prawny

+48 (16) 632-81-16

Kierownik kuchni + magazynier

+48 (16) 632-81-22

Portiernia

+48 (16) 632-81-24

Ambulatorium chirurgiczne

+48 (16) 632-81-29

Poradnia chirurgii ogólnej

+48 (16) 632-81-74

Blok operacyjny

+48 (16) 632-81-13

Apteka zakładowa

+48 (16) 632-81-20

Centralna sterylizatornia

+48 (16) 632-81-30

Pomoc doraźna

+48 (16) 632-81-26

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)

+48 (16) 632-81-28

Laboratorium

 

     - Bank Krwi

+48 (16) 632-81-27

     - Kierownik Laboratorium

+48 (16) 632-81-61

     - Pokój Asystentów

+48 (16) 632-81-62

     - Pracownia Biochemii

+48 (16) 632-81-63

Szpitalny Oddział Ratunkowy

+48 (16) 632-81-03

     - Dyż. Lek. SOR

+48 (16) 632-81-81

Oddział pediatryczny (dziecięcy)

 

     - Sekr. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-53

     - Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-34

     - Dyż. Lek. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-52

     - Ord. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-55

     - Oddziałowa Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-54

Oddział Neonatologiczny

 

     - Dyż. Lek. Oddz. Neonatologicznego

+48 (16) 632-81-66

     - Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-82-06

     - Sala noworodków

+48 (16) 632-81-21

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

 

     - Ord. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-40

     - Dyż. Piel. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-42

     - Dyż. Lek. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-41

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 

     - Dyż. Lek. ZOL

+48 (16) 632-81-75

     - Dyż. Piel. ZOL

+48 (16) 632-81-33

Oddział ginekologiczno - położniczy

 

     - Dyż. Lek. Oddz. Gin. - Położ.

+48 (16) 632-81-37

     - Dyż. Poł. Oddz. Gin. - Położ.

+48 (16) 632-81-32

     - Dyż. Piel. Oddz. Gin. - Położ.

+48 (16) 632-81-21

Oddział chorób wewnętrznych

 

     - Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. - I blok

+48 (16) 632-81-25

     - Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. - II blok

+48 (16) 632-81-84

     - Dyż. Lek. Oddz. Wewnętrz.

+48 (16) 632-81-36

     - Ord. Oddz. Wewnętrz.

+48 (16) 632-81-80

     - Oddziałowa Oddz. Wewnętrz

+48 (16) 632-81-83

Oddział chirurgiczny ogólny

 

     - Dyż. Piel. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-31

     - Dyż. Lek. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-35

     - Dyż. Lek. Nocna Chirurgii

+48 (16) 632-81-72

     - Ord. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-70

     - Oddziałowa Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-71

Oddział rehabilitacyjny

 

     - Dyż. Piel. Oddz. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-38

     - Ord. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-90

     - Pok. Piel. Koordynującej

+48 (16) 632-81-91

     - Dyż. Lek. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-92

     - Sala Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-93

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

     - Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-58

     - Sekr. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-79

     - Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-46