Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
mgr Anna Cencora
- specjalista medycznej  diagnostyki laboratoryjnej,
                                 - specjalista zdrowia publicznego,
nr tel. tel : 166328161

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne znajduje się na I piętrze Szpitala, nad wejściem głównym.
Laboratorium pracuje w systemie całodobowym 7 dni w tygodniu.

Jest jednostką w chodzącą w skład  Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie i wykonuje analizy materiałów głównie dla oddziałów szpitala jak  również dla innych N- ZOZ –ów i poradni na podstawie zawartych umów.

Możliwe jest również wykonywanie badań przez indywidualnych pacjentów bez skierowań za odpłatnością na ich zlecenie.

Materiał do badań pobieramy na czczo w godzinach: 8:10 - 10:30, a w pilnych przypadkach do 20.Odbiór wyników badań tego samego dnia po godz15:00.

Laboratorium współpracuje z podwykonawcą tj. Laboratoria Synevo sp z o.o. i tam też przesyłane są badania rzadkie, których nie wykonuje się na miejscu wówczas oczekiwanie na wynik jest ustalane indywidualnie.

W skład laboratorium wchodzą następujące pracownie:
- punkt pobrań z rejestracją :                       nr tel.: 16 6328162
- pracownia biochemii z immunochemią,      nr tel.: 16 632 8163
- pracownia analityki ogólnej z płynami,
- pracownia hematologii z koagulologią,
- pracownia mikrobiologii,
- pracownia cytodiagnostyki ginekologicznej,
- bank krwi z pracownią serologii transfuzjologicznej:
        k
ierownik pracowni: mgr Dorota Baranowska - specjalista laboratoryjnej
- transfuzjologii medycznej i cytomorfologii - nr  tel.: 16 632 8127

Wykonujemy badania z zakresu:
- hematologii (morfologia krwi z rozmazem)
- koagulologii (układ krzepnięcia)
- chemii klinicznej (białka specyficzne, enzymy, elektrolity, substraty, gospodarka lipidowa)
- immunochemii (hormony, markery: nowotworowe, chorób serca, chorób zakaźnych)
- analityki ogólnej (leki, narkotyki, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała, mocz, kał)
- mikrobiologia (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty)
- serologii transfuzjologicznej ( grupy krwi, krew karty, próby krzyżowe)

Do badań wykorzystujemy aparaturę i odczynniki renomowanych firm:

- Roche Diagnostics
- Siemens
- BioMerieux
- BorPoll
- Sysmex
- DiaHem

Laboratorium prowadzi kontrolę wewnątrz laboratoryjną oraz uczestniczy w kontrolach i programach kontroli zewnątrz laboratoryjnej. : Centralny Ośrodek Badań Jakości - Łódź, RIQAS - program międzynarodowy, Polmicro - Warszawa (program mikrobiologiczny) IHIT Warszawa (program kontroli serologii transfuzjologicznej) z których systematycznie otrzymujemy certyfikaty jakości, wiarygodności i poprawności wykonywanych badań.

W laboratorium pracuje wysoce wykwalifikowany personel wyższy diagności oraz technicy analityki medycznej , stale podnoszący swoje kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń.

Laboratorium ponadto pracuje w systemie jakości ISO 9001:2008. Szczegółowy zakres wykonywanych badań oraz cennik badań znajdują się w zakładce cennik usług medycznych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

W naszej pracy stawiamy nacisk na miłą i fachową obsługę oraz wydawanie rzetelnych i wiarygodnych wyników badań.

Powrót