Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Oddziały Szpitala

    W imię najwyższych wartości ludzkich jesteśmy gotowi ofiarować swą wiedzę i doświadczenie w ratowaniu życia
i zdrowia ludzkiego, w niesieniu ulgi cierpiącym, w tworzeniu klimatu życzliwości i serdeczności.
    Chcemy też uczestniczyć w radości z powrotu do zdrowia i szczęściu w drodze do macierzyństwa. Naszym życzeniem jest, by wszyscy pacjenci, którzy powierzą nam swe życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym i nigdy nie podważanym zaufaniem.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział Pediatryczny


Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii