Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 TransitionalSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 18.01.2013r., podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszaru A „Podniesienie dostępności do rehabilitacji poprzez doposażenie SP ZOZ w Lubaczowie w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Przedmiotem umowy był zakup najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:


1.
Oddział Rehabilitacji,
2.
Dział Fizjoterapii,
3.
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
4.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zakupiono następujący sprzęt:

- leżanka zabiegowa szt.2,
- lampa Sollux szt.2,
- rower treningowy szt.2,
- pionizator szt.2,
- podnośnik transportowy z siedziskiem szt.2,
- siedmioczęściowy stół do masażu i terapii manualnej szt.1,
- aparat do elektroterapii szt.1,
- szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego szt.2,
-  aparat do krioterapii szt.2,
- lampa Bioptron szt.1,
- aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym szt.1,
- ekopompa z aparatem do masażu leczniczego szt.2,
- rotor rehabilitacyjny elektryczny szt.2,
-  wanna czterokomorowa szt.1,
- wirówka do stóp i podudzi szt.1,
- wirówka do stóp i podudzi szt.1,
- wirówka do kończyn górnych szt.1,
- stół do terapii ręki szt.1,
- aparat do magnetoterapii mobilnej szt.1,
- urządzenie do mechanoterapii szt.1,
- stół rehabilitacyjny szt.1,
- aparat do masażu uciskowego szt.1,
- podgrzewacz okładów cieplnych szt.1,
- stymulator chodu szt.1.

Całkowita wartość projektu wyniosła:   190 518,12 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON:   114 310,87 zł

Środki własne SP ZOZ Lubaczów:           76 207,25 zł

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2013 do maja 2013r.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.