Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 TransitionalSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 20.10.2014 r., podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszaru A „Zrób z nami pierwszy krok – doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Przedmiotem umowy był zakup najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
1. Oddział Rehabilitacji,
2. Dział Fizjoterapii,
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zakupiono następujący sprzęt:
- zestaw do ledoterapii szt. 1,
- aparat do terapii radialną falą uderzeniową szt. 1,
- aparat do elektroterapii szt. 1,
- tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem szt.1,
- kształtki rehabilitacyjne szt. 6,
- lustro korekcyjne pojedyncze szt. 1,
- stół rehabilitacyjny 2-częściowy szt. 1,
- stół rehabilitacyjny 3-częściowy szt. 1,
- szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego szt. 1,
- urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z elastycznym oporem szt. 1,
- aparat do ultradźwięków szt. 1,
- dwukanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej
częstotliwości szt. 1,
- rotor elektryczny kończyn górnych i dolnych z biofeedbeckiem szt. 1,
- maty gimnastyczne szt. 5,
- drabinki gimnastyczne szt. 4,
- podest równoważny szt. 1,
- leżanki metalowe szt. 2,

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 136 035,65 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON: 81 621,38 zł
Środki własne SP ZOZ Lubaczów: 54 414,27 zł

Projekt realizowany był w okresie od października 2014 do grudnia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.