Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
spzozlubaczow.sekret@o2.pl
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

ZP.261.2.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego szpitala Powiatowego w Lubaczowie” nr RPPK.06.02.01-17-0018/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  • Ogłoszenie Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

  • SIWZ Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader) Otwórz dokument w formacie DOC (Microsoft Office Word)

  • Załączniki Otwórz dokument w formacie RAR (Win rar)

  • Modyfikacja 2.02.2018r Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader) Otwórz dokument w formacie DOC (Microsoft Office Word)

  • Modyfikacja 5.02.2018r Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader) Otwórz dokument w formacie DOC (Microsoft Office Word)

  • Wyjaśnienia, modyfikacja 16.02.2018r Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader) Otwórz dokument w formacie DOC (Microsoft Office Word)

  •  

    Powrót