Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Dnia 30 marca 2016 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/16/0027 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).


Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego w zakresie:

1.     Kurs doskonalący z ratownictwa medycznego – 20 osób

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 01.04-16.04.2016 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 13 500,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  10 800,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  2 700,00 zł

 

Powrót