Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Dnia 26 czerwca 2014 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr 1/REF/PFRON/2014 o refundację Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   
Umowa zakłada stworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej która została zatrudniona jako rejestratorka medyczna w Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej.  W ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej SP ZOZ Lubaczów poniósł następujący koszty:

1.      Szafa kartotekowa 5-szuladowa 5 szt.,
2.      Szafa kartotekowa 6-szufladowa 12 szt.,
3.      Zestaw komputerowy,
4.      Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka),
5.      Fotel obrotowy,
6.      Biurko komputerowe.

Całkowita wartość zakupów wyniosła 29 660,13 zł

Kwota refundacji  29 660,13 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  0,00 zł

Stworzone nowe stanowisko pracy jak i powstała infrastruktura mają na celu usprawnienie procesu rejestracji do lekarzy specjalistów w poradniach, ustalanie terminów wizyt, informowanie o czasie oczekiwania na wizytę, sposobach leczenia, udzielanie rzetelnych informacji o lekarzu.

Powrót