Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Dnia 6 marca 2015 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Umowa zakładała przeszkolenie 10 pracowników personelu medycznego w zakresie  „Profesjonalnej i empatycznej obsługi pacjenta”

Szkolenie zostało zrealizowane w okresie od 01.06-31.07.2015 roku.

Całkowita wartość szkolenia wyniosła 16 000,00 zł

Kwota dofinansowania  12 800,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  3 200,00 zł


Powrót