Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Dnia 27 marca 2015 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Umowa zakłada uczestnictwo 2 pracowników zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w studiach podyplomowych o specjalności „Audyt wewnętrzny”

Studia podyplomowe odbywać się będą w okresie od 11.04.2015-31.03.2016 roku.

Całkowita wartość szkolenia 8 600,00 zł

Kwota dofinansowania  6 880,00 zł

Wkład własny SP ZOZ Lubaczów  1 720,00 zł


Powrót