Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Dnia 30 marca 2016 r., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie podpisał ze Starostą Lubaczowskim umowę Nr UmKszUstKFS/16/0026 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).


Umowa zakładała przeszkolenie pracowników personelu medycznego oraz niemedycznego w zakresie:

1.     Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego – 1 osoba
2.     Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa epidemiologicznego – 8 osób

Szkolenie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 2 osoby

Szkolenia zostały zrealizowane w okresie od 04.05-20.12.2016 roku.

Całkowita wartość szkoleń wyniosła 16 780,00 zł

Kwota dofinansowania z KFS  13 424,00 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów  3 356,00 zł


Powrót