Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający w strukturze SP ZOZ Lubaczów jest placówką oferującą świadczenia w zakresie opieki długoterminowej dla osób dorosłych, na podstawie umowy z NFZ. Oferta skierowana jest dla osób przewlekle chorych, z upośledzoną sprawnością fizyczną, wymagających całodobowej opieki.

   Zapewniamy świadczenia:

-        lekarskie,

-        pielęgniarskie,

-        opiekuńcze,

-        rehabilitację ogólną,

-        badanie i terapię logopedyczną,

-        badanie i terapię psychologiczną,

-        terapię zajęciową,

-        leczenie farmakologiczne,

-        leczenie dietetyczne

-        edukację i promocję zdrowia,

-        zaopatrzenie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, materiały medyczne.

Przeciwwskazania do przyjęcia do ZOL:

·        stany chorobowe z niezdiagnozowanym procesem terapeutycznym wymagające hospitalizacji i diagnostyki- nie zapewniamy całodobowych dyżurów lekarskich, nie diagnozujemy chorych- bazujemy na wcześniej ustalonej diagnozie,

·        terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej ( opieka paliatywna ),

·        choroba zakaźna,

·        zaburzenia i choroby psychiczne,

·        uzależnienia :od alkoholu i środków psychoaktywnych,,

·        chorzy wentylowani mechanicznie,

·        osoby poniżej 18 roku życia,

·        osoby,które osiągnęły powyżej 40 punktów w skali Barthel.

Kontakty :

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - mgr Teresa Golec: tel. 166328175

Pracownik Socjalny - mgr Agnieszka Andruszewska : tel. 166328177

Dyżurka pielęgniarek : tel. 166328133


Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów