Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Lubaczów 19-10-2016r.

 

 

 

Pan

Jerzy Owsiak

Prezes Zarządu Fundacji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

            

            Szanowny Panie w imieniu własnym, wszystkich pracowników i pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  składamy na ręce Pana Prezesa wielkie podziękowania za przekazany sprzęt na potrzeby pacjentów  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  działającego przy naszym Szpitalu.

            W roku 2016 Fundacja WOŚP przekazała w darze sprzęt o wartości 350,000zł.

 

 Otrzymaliśmy następujący sprzęt medyczny:

-        41 łóżek  sterowanych elektronicznie z materacami i   szafkami przyłóżkowymi,

-        2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,

-        1 aparat EKG,

-        1 podnośnik elektroniczny mobilny z nosidłem z wagą,

-        4 wózki inwalidzkie,

-        1 krzesło prysznicowe TR 1000

-        2 aparaty do mierzenia RR elektroniczne.

 Przekazany sprzęt jest niezbędny do leczenia, pielęgnacji i podnoszenia komfortu pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

  Nowoczesny sprzęt, który otrzymaliśmy od Państwa umożliwia naszym seniorom optymalny powrót do zdrowia i sprawności, jednoczenie ułatwia pracę personelu medycznego.

  Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Fundacji WOŚP, wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim którzy przyczynili się do poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, leczonymi w naszym zakładzie..

   Nie ukrywam, że liczymy na dalszą pomoc i wsparcie w kolejnych latach.

   Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie

mgr inż.Stanisław Bury