Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • W związku z potwierdzeniem pozytywnego przypadku zakażenia wirusem COVID 19 w "ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH" tutejszego szpitala wstrzymuje się przyjęcia na wyżej wymienionym oddziale od dnia 04.08.2020 r. do odwołania. Wszystkie przyjęcia planowe do pozostałych oddziałów odbywać się będą do godziny 15:00.  

  • Porody Rodzinne W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie covid-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. Przy przyjęciu do szpitala osoba

  • Szpital Powiatowy w Lubaczowie informuje, że wznawia od dnia 18-05-2020 r. przyjęcia planowe we wszystkich oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych szpitala po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Przyjęcia będą się odbywać z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wynikających z panującej sytuacji epidemiologicznej. Nadal do odwołania wstrzymane są odwiedziny pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym.   Leszek Kwaśniewski Dyrektor Szpitala

  • Podziękowania dla Darczyńców Szpitala „Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.  Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.  Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,  wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”                                                                                 Cyceron   Szanowni Państwo,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala !   Pragniemy wyrazić Naszą ogromną wdzięczność  i złożyć podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają Nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa. Państwa reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Od momentu prośby o wsparcie dla  Szpitala, nieustannie spotykamy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwości i chęcią pomocy płynącą ze wszystkich stron. Takie społeczne zaangażowanie i dobre

  •   Od dnia 1 kwietnia 2020r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, w ramach umowy z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, realizował będzie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez zespoły transportu medycznego. W/w świadczenia będą udzielane tylko i wyłącznie w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych: niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji, niewydolność układu krążenia, stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach, inne (drgawki). Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz 

  • PACJENTKI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ORAZ OSOBY PRZEZ NIE UPOWAŻNIONE W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ MOGĄ ODEBRAĆ KARTY INFORMACYJNE ORAZ WYNIKI BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH NA "PLANOWEJ IZBIE PRZYJĘĆ" W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 13:00 DO 14:30

  • Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię  "Nursing Now" Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest PRZEDE WSZYSTKIM PODNIESIENIE PRESTIŻU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ ORAZ POKAZANIE ROLI I ZNACZENIA TYCH ZAWODÓW W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA A TAKŻE UHONOROWANIE WKŁADU TYCH GRUP ZAWODOWYCH W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE. Kampania ma pokazać młodym ludziom,

  • Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 tel. 16 632 81 74

Ankieta satysfakcji pacjenta