Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, zatrudni na warunkach finansowych zgodnych z ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw dwóch diagnostów laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: (16) 632-81-00 w Sekretariacie SP ZOZ w Lubaczowie w godz. od 7:25-15:00.

  • W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie dnia 20.06.2021 ( niedziela) w godzinach od 12:00 do 16:00 zorganizowane zostanie szczepienie dla osób powyżej 16 roku życia. W tym dniu można będzie zaszczepić się szczepionkami firmy Pfizer a także Johnson & Johnson bez uprzedniej rejestracji. Od 7 czerwca 2021 zostały uruchomione także zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat. Szczepienia tej grupy wiekowej kwalifikacji może dokonać wyłącznie lekarz. W związku z tym zachęcamy do zapisów wyżej wymienionej grupy wiekowej dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

  • Szpital w Lubaczowie uprzejmie informuje że w dniu 23.05.2021 (niedziela) w godzinach 10:00 - 14:00 istnieje możliwość zaszczepieniu się przeciw Covid-19 szczepionkami Johnson & Johnson oraz AstraZeneca bez potrzeby uprzedniej rejestracji. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do szczepienia. Dodatkowo przekazujemy informacje o numerach telefonów do Rejestracji Punktu Szczepień 16 632 81 88 576 662 038

  • Od dnia 20 maja 2021 r. zostają wznowione w odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym. Zasady: 1) Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy : 16 632-81-33 2) Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie 3) W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba 4) Czas odwiedzin do 30 minut 5) Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:      - wypełnić ankietę,      - poddać się pomiarowi temperatury ciała,      - zdezynfekować ręce,      - ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos. 6) Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.   Dyrektor SP ZOZ w

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji: pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, specjalistę rehabilitacji medycznej, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji. Oddział Chorób Wewnętrznych  i oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie odpowiednio chorób wewnętrznych i chirurgii urazowo ortopedycznej. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie

  • Szpital w Lubaczowie informuje, iż  posiada jeszcze wolne miejsca w terminarzu na 13-14.04.2021 r. dla pacjentów z roczników 1952-1961 na szczepionkę firmy Pfizer. Rejestracja pod numerem telefonu: 576662038

  • Szpital w Lubaczowie informuje że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, wznowione zostały szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z grupy "0". Szpital przyjmuje zapisy dla w/w grupy od dnia 17.03.2021 do 24.03.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.   Dyrektor Szpitala w Lubaczowie Leszek Kwaśniewski

  • W związku z konieczną zmianą organizacji szczepień przeciwko COVID-19, Dyrekcja SP ZOZ w Lubaczowie informuje o harmonogramie szczepień, szczepionką AstraZeneca w dniach 26-27 lutego 2021 r. : 26.02 - piątek - od godz. 15:00 27.02 - sobota - od godz. 8:00 Szczepienia odbywać się będą w godzinach i kolejności przekazanej pacjentom telefonicznie przez pracowników szpitala na podstawie listy sporządzonej przez szpital na wskazane wyżej dni. Prosimy o przybycie do punktu szczepień zgodnie z terminem i godziną przekazaną telefonicznie. Z poważaniem Leszek Kwaśniewski Dyrektor Szpitala

  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy SP ZOZ w Lubaczowie Informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostają przywrócone porody rodzinne, które uwarunkowane są negatywnymi wynikami testów antygenowych osób towarzyszących, wykonanymi na własny koszt w dniu przyjęcia do szpitala. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZOZ w Lubaczowie lek.med.Mariusz Lesiczka

Ankieta satysfakcji pacjenta