Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • Punkt pobrań materiału biologicznego od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 Numer kontaktowy do namiotu Drive-Thru na wymazy Covid-19: 794 535 043. Proszę o rejestrację od godziny 12:00 do 19:10. Pobrania wymazów od godziny 15:00 do 19:00. Adres: Szpital Lubaczów, Mickiewicza 168. Informujemy, że wyniki wymazów w kierunku SARS CoV-2 pobrane w Punkcie DRIVE-THRU znajdują się u lekarza rodzinnego.  

  • W związku z zwiększonym reżimem sanitarnym, porody rodzinne zostają zawieszone do odwołania.

  • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie   Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 49 ust.1, pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 295)   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów   Ogłoszenie o konkursie Klauzula informacyjna dla Kandydata

  • Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

  • Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

  • "ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH" z dniem 13.08.2020 WZNAWIA przyjęcia planowane.    

  • Porody Rodzinne W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie covid-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. Przy przyjęciu do szpitala osoba

  • Szpital Powiatowy w Lubaczowie informuje, że wznawia od dnia 18-05-2020 r. przyjęcia planowe we wszystkich oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych szpitala po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Przyjęcia będą się odbywać z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wynikających z panującej sytuacji epidemiologicznej. Nadal do odwołania wstrzymane są odwiedziny pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym.   Leszek Kwaśniewski Dyrektor Szpitala

  • Podziękowania dla Darczyńców Szpitala „Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.  Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.  Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,  wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”                                                                                 Cyceron   Szanowni Państwo,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala !   Pragniemy wyrazić Naszą ogromną wdzięczność  i złożyć podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają Nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa. Państwa reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Od momentu prośby o wsparcie dla  Szpitala, nieustannie spotykamy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwości i chęcią pomocy płynącą ze wszystkich stron. Takie społeczne zaangażowanie i dobre

Ankieta satysfakcji pacjenta