Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • Od dnia 20 maja 2021 r. zostają wznowione w odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym. Zasady: 1) Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy : 16 632-81-33 2) Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie 3) W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba 4) Czas odwiedzin do 30 minut 5) Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:      - wypełnić ankietę,      - poddać się pomiarowi temperatury ciała,      - zdezynfekować ręce,      - ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos. 6) Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.   Dyrektor SP ZOZ w

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji: pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, specjalistę rehabilitacji medycznej, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji. Oddział Chorób Wewnętrznych  i oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie odpowiednio chorób wewnętrznych i chirurgii urazowo ortopedycznej. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie

  • Szpital w Lubaczowie informuje, iż  posiada jeszcze wolne miejsca w terminarzu na 13-14.04.2021 r. dla pacjentów z roczników 1952-1961 na szczepionkę firmy Pfizer. Rejestracja pod numerem telefonu: 576662038

  • Szpital w Lubaczowie informuje że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, wznowione zostały szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z grupy "0". Szpital przyjmuje zapisy dla w/w grupy od dnia 17.03.2021 do 24.03.2021 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.   Dyrektor Szpitala w Lubaczowie Leszek Kwaśniewski

  • W związku z konieczną zmianą organizacji szczepień przeciwko COVID-19, Dyrekcja SP ZOZ w Lubaczowie informuje o harmonogramie szczepień, szczepionką AstraZeneca w dniach 26-27 lutego 2021 r. : 26.02 - piątek - od godz. 15:00 27.02 - sobota - od godz. 8:00 Szczepienia odbywać się będą w godzinach i kolejności przekazanej pacjentom telefonicznie przez pracowników szpitala na podstawie listy sporządzonej przez szpital na wskazane wyżej dni. Prosimy o przybycie do punktu szczepień zgodnie z terminem i godziną przekazaną telefonicznie. Z poważaniem Leszek Kwaśniewski Dyrektor Szpitala

  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy SP ZOZ w Lubaczowie Informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostają przywrócone porody rodzinne, które uwarunkowane są negatywnymi wynikami testów antygenowych osób towarzyszących, wykonanymi na własny koszt w dniu przyjęcia do szpitala. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZOZ w Lubaczowie lek.med.Mariusz Lesiczka

  • Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Lubaczowie informuje, że rozpoczęcie szczepień nauczycieli z powiatu lubaczowskiego przeciwko COVID-19 rozpocznie się najwcześniej od dnia 20.02.2021 r. (sobota) po potwierdzeniu otrzymania szczepionek dla w/w grupy pacjentów. Termin ten może ulec więc zmianie. Pracownicy szpitala poinformują telefonicznie wszystkie zainteresowane osoby o dniu i godzinie zaplanowanego szczepienia. Prosimy o niekontaktowanie się ze szpitalem w celu umówienia terminu szczepienia – harmonogram szczepień dla nauczycieli zostanie opracowany i wdrożony po potwierdzeniu terminu dostawy szczepionek. Z poważaniem Leszek Kwaśniewski Dyrektor SP ZOZ Lubaczów

  • Informujemy, że wszystkie osoby z grupy "0" na drugą dawkę będą szczepieni w wyznaczonym terminie od godz 15:00 do 18:00

  • OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że z dniem 01.02.2021 r. rozpoczynają się zajęcia w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ Lubaczów. Obowiązuje: - rejestracja (po 24 tygodniu ciąży) - zmiana obuwia - wypełnienie ankiety (przed wejściem na zajęcia) - dezynfekcja rąk - maseczka - duży ręcznik (kąpielowy) lub prześcieradło Wejście do budynku Szkoły Rodzenia "NR 6"

Ankieta satysfakcji pacjenta