Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
a

Telefon alarmowy 112

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 16 632 81 03

a

Poradnie specjalistyczne 

a

e-rejestracja

  • ZASADY ODWIEDZIN SP ZOZ Lubaczów informuje, że mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów wprowadzono pewne ograniczenia w zakresie możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalu w związku ze zwiększonymi zachorowaniami na COVID-19. Aktualizacja z dnia 21.01.2021 r. Decyzję o odwiedzinach chorych podejmują każdorazowo indywidualnie Kierownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych. Kierownicy oddziałów wyrażają zgodę na odwiedziny chorych kierując się przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną w oddziale a także prawami pacjenta oraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z

  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, w celu usprawnienia rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19, został uruchomiony drugi numer telefonu. Zapisy na szczepienia dostępne są pod numerami  731-645-850 oraz 576-662-038 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

  • W związku ze zwiększającą się ilością osób zakażonych Covid-19 , informujemy, że od 15.11.2021 r. wstrzymujemy odwiedziny pacjentów w ZOL Lubaczów. Ograniczenia nie dotyczą: organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna u pacjenta ciężko chorego (terminalnie).

  • Rehabilitacja po COVID-19 w lubaczowskim Szpitalu.   SP ZOZ w Lubaczowie informuje iż realizuje refundowaną przez NFZ ambulatoryjną rehabilitację po COVID-19 w gabinecie fizjoterapii w następujących godzinach pracy: poniedziałek- środa        7.25-15.00 czwartek- piątek             7.25-18.00 Zapisy od 09.11.2021r. Telefoniczna rejestracja pacjentów ze skierowaniem pod numerem telefonu  16 6328 199. Przyjęcie po indywidualnym ustaleniu programu usprawniania. Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości te znacznie ograniczają aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego NFZ przygotował kompleksowy

  • ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU  REALIZACJI ODWIEDZIN  ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ  W LUBACZOWIE     Od dnia 11.10. 2021r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym. Zasady: Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy: 16 632-81-33 Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba Czas odwiedzin do 30 minut Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest: - wypełnić ankietę, - poddać się pomiarowi temperatury ciała - zdezynfekować ręce, - ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos. Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu. Osoba odwiedzająca –

  • W związku ze zwiększającą się ilością pacjentów zakażonych Covid-19 , informujemy, że od 22.09.2021 r. wstrzymujemy odwiedziny pacjentów  w SP ZOZ Lubaczów. Odwiedziny dla ciężko chorych pacjentów będą się odbywać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem(ordynatorem) danego oddziału. Mając na uwadze bezpieczeństwo innych pacjentów w oddziale , osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (kaszel, katar, temperatura  biegunka. Odwiedzający powinni  okazać dokument potwierdzający szczepienie. Jeżeli te osoby nie są zaszczepione ,niezbędne jest zrobienie wymazu antygenowego  w kierunku Covid-19. Ograniczenia nie dotyczą:    organizacji   odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna u pacjenta

  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, zatrudni na warunkach finansowych zgodnych z ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw dwóch diagnostów laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: (16) 632-81-00 w Sekretariacie SP ZOZ w Lubaczowie w godz. od 7:25-15:00.

  • W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie dnia 20.06.2021 ( niedziela) w godzinach od 12:00 do 16:00 zorganizowane zostanie szczepienie dla osób powyżej 16 roku życia. W tym dniu można będzie zaszczepić się szczepionkami firmy Pfizer a także Johnson & Johnson bez uprzedniej rejestracji. Od 7 czerwca 2021 zostały uruchomione także zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat. Szczepienia tej grupy wiekowej kwalifikacji może dokonać wyłącznie lekarz. W związku z tym zachęcamy do zapisów wyżej wymienionej grupy wiekowej dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

  • Szpital w Lubaczowie uprzejmie informuje że w dniu 23.05.2021 (niedziela) w godzinach 10:00 - 14:00 istnieje możliwość zaszczepieniu się przeciw Covid-19 szczepionkami Johnson & Johnson oraz AstraZeneca bez potrzeby uprzedniej rejestracji. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do szczepienia. Dodatkowo przekazujemy informacje o numerach telefonów do Rejestracji Punktu Szczepień 16 632 81 88 576 662 038

Ankieta satysfakcji pacjenta